Nadační fond Subventio poskytuje nadační příspěvky v souladu s posláním a účelem nadačního fondu, jímž je podpora rozvoje zdravotnických zařízení a dalších institucí a subjektů ve sféře zdravotnické a péče o zdraví obyvatelstva v České republice, a to v těchto oblastech:

a) přispívání na vybavení zdravotnických zařízení s cílem zlepšení podmínek a prostředí pro pacienty,
b) podpora rozvoje zdravotní péče včetně preventivní,
c) podpora projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů,
d) podpora komplexního rozvoje diagnostických a léčebných metod,
e) podpora výzkumných a osvětových programů zaměřených na prevenci, diagnostiku a léčení,
f) podpora financování výzkumu a vzdělávání odborníků,
g) podpora pořádání seminářů a kongresů s vědeckým a populárně vědeckým zaměřením,
h) podpora provádění a organizování edukační a osvětové činnosti zaměřené na zdraví,
i) podpora publikační a propagační činnost v oblasti zdraví.

O nadační pomoc mohou žádat především zdravotnická zařízení, zdravotnické organizace a instituce pečující o zdraví obyvatelstva České republiky, a to prostřednictvím tohoto formuláře:Na poskytnutí nadační pomoci není právní nárok. O její realizaci rozhoduje správní rada nadačního fondu. Pokud ji schválí, bude s žadatelem uzavřena smlouva dle platných právních předpisů. Zástupci nadačního fondu vás budou informovat o průběhu schvalování prostřednictví výše uvedených kontaktních údajů.

 

Nadační fond Subventio pomáhá českému zdravotnictví


O NÁS