Nadační fond Subventio byl založen v roce 2017 za účelem podpory rozvoje zdravotnických zařízení a dalších institucí a subjektů ve sféře zdravotnické a péče o zdraví obyvatelstva, a to v těchto oblastech:

j) přispívání na vybavení zdravotnických zařízení s cílem zlepšení podmínek a prostředí pro pacienty,
k) podpora rozvoje zdravotní péče včetně preventivní,
l) všestranná podpora projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a projektů,
m) podpora komplexního rozvoje diagnostických a léčebných metod,
n) podpora výzkumných a osvětových programů zaměřených na prevenci, diagnostiku a léčení,
o) podpora financování výzkumu a vzdělávání odborníků,
p) pořádání seminářů a kongresů s vědeckým a populárně vědeckým zaměřením,
q) provádění a organizování edukační a osvětové činnosti zaměřené na zdraví,
r) publikační a propagační činnost a spolupráce s obdobnými nadacemi.

SPRÁVNÍ RADA

Daniel Kraus
RNDr. Jaroslav Řehulka, CSc.
MUDr. Petr Polák, CSc.

DOZORČÍ RADA

František Kraus

ZAKLÁDACÍ LISTINA

Zakládací listinu nadačního fondu Subventio si můžete stáhnout ve formátu PDF.

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Vyrocni_zprava_2017

Vyrocni_zprava_2018

Vyrocni_zprava_2019

 

Nadační fond Subventio pomáhá českému zdravotnictví


POTŘEBUJI POMOC